Sommarliv

Syftet med Sommarliv är att möjliggöra kopplingen mellan ungas idéer, engagemang och lärande och arbetsliv/näringsliv. En plattform för att tillvarata de ungas engagemang och skapa en win-win situation mellan framtida och nuvarande entreprenörer, företag och föreningar i den egna kommunen. Förutom ungdomarna bjuds tex lokala företagare, företagarorganisationer, föreningsliv och pensionärsföreningar in att vara delaktiga i programmets olika delar.

Genom Sommarliv skapas förutsättningar att genom de ungas engagemang och passion skapa ett hållbart och värdebaserat entreprenörskap. Viktiga principer för att uppnå de Globala målen tillsammans.

Sommarliv tillhandahålls av Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd som ett Open Source, det vill säga inga licensavgifter tillkommer. Stiftelsen kan också hjälpa till i både programdesign, administration och faciliterande med hjälp av utbildade facilitatorer.

Nyföretagarcenter Syd, NFCS, är en stiftelse utan vinstintresse vilken har funnits i Malmö sedan 1990.  Vi leds av tre ledord: Engagera, Utbilda och Påverka. Vi ser just nu möjligheten att ställa om hur vi ser på företagande och entreprenörskap – ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans i entreprenöriella former.

Vill du veta mer, kontakta ordförande Stellan Nordahl eller ring 0707-482 582 (mellan 9.00-17.00)